ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนได้มีเจ้งเปิดเรียนใน วันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 586) 19 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 1 IEP สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 623) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 713) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 566) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 598) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 6 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 583) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 680) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 5 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 568) 07 ม.ค. 64
แบบสำรวจการเดินทางช่วงปิดปีใหม่ ( 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564) ของนักเรียนโรงเรียนผดุงวิทย์ (อ่าน 58) 04 ม.ค. 64
แบบสำรวจการเดินทางช่วงปิดปีใหม่ ( 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564) ของครูโรงเรียนผดุงวิทย์ (อ่าน 59) 04 ม.ค. 64
ประกาศหยุดการเรียนตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 397) 04 ม.ค. 64